maandag 7 januari 2013

Zachte steen

Zachte steen

Zachte steen is afkomstig uit afzettingen

Zachte steen of metamorfe steen is ontstaan uit een volgend proces van het ontstaan van afzettingsgesteente (zie ook: middelharde steen). De sedimentatielagen zijn blootgesteld aan enorme druk en hitte en door een chemische reactie kristalliseert het sediment, waardoor ondermeer marmer ontstaat.

Marmer is een goed voorbeeld van zacht steen

Marmer werd vroeger veel gebruikt voor sanitair en het aankleden van badkamers ets. Omdat het poreuze materiaal moeilijk schoon te houden is, wordt het voor sanitair nauwelijks meer gebruikt. Ook als vloer komen we het niet veel meer tegen, zeker niet bij nieuwe toepassingen. Alleen in klassieke panden willen we marmer nog wel eens tegenkomen

Marmer is kwetsbaar en lastig te bewerken

Marmer is door zijn kwetsbaarheid (splijten) lastig te bewerken en voor de beginnende beeldhouwer zijn de zeer zachte soorten als albast en speksteen meer aan te raden.

We kennen als zachte steensoorten ondermeer wit marmer, grijs geaderd marmer, travertijn, leisteen uit Cumbria, groene leisteen (Cumbria), grijze leisteen uit Wales, albast en speksteen. Uitvoerige omschrijving van de diverse soorten gaat in dit kader wat ver. U kunt zich oriënteren in een beeldhouwgids of bij de steenleverancier.

Keramiek

Onder: zomaar een hoekje met potjes bij Galerie de Pomp in Warmond: Dit moet je natuurlijk eerder keramiek noemen