donderdag 3 januari 2013

Vertaling

Vertaling

Bij een vertaling maakt een kunstenaar een soort vertaalslag van de vormen van een model naar een eigen werkelijkheid, die hij daarna weergeeft in de vorm van een beeld. Technieken als stileren en abstraheren blijven hier een belangrijke rol in spelen maar het model dient eigenlijk nog wel in het beeld terug te vinden te zijn. Je kunt nog zien dat er naar een model gewerkt is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten