maandag 31 december 2012

Afzettingsgesteente

Afzettingsgesteente

Afzettingsgesteente is een steensoort die is ontstaan door opbouw van organisch materiaal, zoals insecten, planten en zeedieren, in vroeger laaggelegen gebieden. Het wil echter helemaal niet zeggen dat de vindplaats nog steeds laaggelegen is...

In de loop van de tijd wordt onder druk van de steeds aanvullende en dus dikker en zwaarder wordende  bovenliggende lagen dit omgezet in harder gesteente.

Kenmerkend voor een afzettingsgesteente is dat we er vaak nog resten van pre-historische zeedieren in terugvinden in de vorm van fossielen.

Deze gesteenten zijn vaak kalkachtig van aard en daarmee vrij zacht en gemakkelijk te bewerken.

Afzettingsgesteente